Největší událost roku 2014 – NÁVRAT KRÁLE

Tato událost má přímou návaznost hned na několik předešlých i budoucích událostí – především na největší událost roku 2008 – kdy byl za nevyjasněných okolností odcizen nekalými živly nejcennější z nejcennějších strojů našeho krotitelského spolku – sám předsednický Pramoped Bohouš (více o Bohoušovi: Jak to všechno začalo). Další takovou událostí byla oslava padesátých narozenin samotného předsedy všech krotitelů (toho času bez stroje) – vzdušného Dušana a třetí takovou související událostí byla snaha Dušanových kamarádíčků o návrat předsedy do čela již dlouho zmateného a dezorientovaného krotitelského roje tím, že mu po dlouhých smutných letech bez Bohouše vyrobí z posháněných dílů jeho věrnou kopii – tato snaha však měla pro všechny nečakané až šokující vyústění, které mnohým potvrdilo, že ne jen to na co si můžeme sáhnout doopravdy existuje…